สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล MEA Extra

“ คุ้มค่าทุกวัย เบาใจค่ารักษา ”

เลือกแผนประกันที่เหมาะกับคุณ เพื่อรับสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล

สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล MEA Extra

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

คุ้มค่าทุกวัย เบาใจค่ารักษา เริ่มต้นรับมือกับค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพ ให้คุณและครอบครัวใช้ชีวิตได้อย่างหมดห่วงไร้กังวล ด้วยผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลและค่าผ่าตัดผู้ป่วยใน

รายละเอียดและผลประโยชน์ของความคุ้มครอง

  • มีแผนความคุ้มครองให้เลือก 5 แผน ครอบคลุมทุกความต้องการ ค่าห้องตั้งแต่ 1200 สูงสุดถึง 6200 บาทต่อวัน
  • อายุรับประกันภัย 1 เดือน – 70 ปี สามารถต่ออายุได้จนถึงอายุ 89 ปี คุ้มครองยาวนานจนถึงอายุ 90 ปี
  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลให้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดไว้ในแต่ละรายการผลประโยชน์
  • โดดเด่นด้วยความคุ้มครองค่ารักษาฯ ส่วนเกินสิทธิ สูงสุดอีก 70% ของค่ารักษาพยาบาล และค่าแพทย์ผ่าตัด
  • เดินทางอุ่นใจ ด้วยค่ารักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉินในต่างประเทศ สูงสุด 90 วัน นับตั้งแต่วันเดินทาง
  • พิเศษ ส่วนลดเบี้ยประกันภัย 10% ในปีต่ออายุ หากไม่มีการเคลมสินไหมทดแทน 3 ปีกรมธรรม์ประกันภัยติดต่อกัน
  • เบี้ยประกันภัยสุขภาพ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

จำนวนแผนความคุ้มครอง
5 แผนความคุ้มครอง ตามค่าห้องกรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน คือ แผน 1200, 2200, 3200, 4200 และ 6200

อายุรับประกันภัย
แผน 1200, 2200 และ 3200 :  1 เดือน – 70 ปี
แผน 4200 และ 6200 : 11 – 70 ปี

ความรับผิดส่วนแรก
แผน 1200, 2200, 3200 ที่อายุ 1 เดือน – 10 ปี : 3,000/ 5,000/ 7,000 บาทต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย / ระยะเวลาคุ้มครอง
1 ปี (ต่ออายุได้ทุกปีจนถึงอายุ 89 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี)

อาณาเขตความคุ้มครอง
คุ้มครองเฉพาะประเทศไทย

สัญญาหลักและสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถแนบได้
สามารถแนบสัญญาหลักและสัญญาเพิ่มเติมได้ตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

หลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัน
พิจารณารับประกันภัยแบบปกติ (Full Underwriting)

เงื่อนไขสำคัญที่ควรทราบ

1. ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง
– 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม สำหรับการเจ็บป่วยทั่วไป   
– 120 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม สำหรับโรคดังต่อไปนี้

เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

2. ตัวอย่างข้อยกเว้นทั่วไป
ภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กำเนิด โรคเอดส์หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นต้น

หมายเหตุ
ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง