แบบประกันชีวิตควบการลงทุน

“ แบบประกันชีวิตควบการลงทุนที่มากกว่าด้วยความคุ้มครองชีวิตที่โดดเด่น ”

เลือกแผนประกันที่เหมาะกับคุณ เพื่อรับความคุ้มครองประกันชีวิตควบการลงทุน

แบบประกันชีวิตควบการลงทุน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

พลิกบทบาทครั้งสำคัญของแบบประกันชีวิตควบการลงทุนที่มากกว่าด้วยความคุ้มครองชีวิตที่โดดเด่นผสานความคุ้มครองที่หลากหลายด้านสุขภาพที่คุณเลือกได้ ด้วยความยืดหยุ่นของแบบประกันที่จะสามารถทำให้คุณเลือกหรือปรับเปลี่ยนความคุ้มครอง วางแผนทางการเงินได้ตามไลฟ์สไตล์ในแบบที่เป็นคุณ

รายละเอียดและผลประโยชน์ของความคุ้มครอง

  • ให้ความคุ้มครองที่มากกว่า : ด้วยความคุ้มครองที่เลือกได้สูงสุดถึง 280 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก
  • เลือกความคุ้มครองที่หลากหลาย : ด้วยสัญญาเพิ่มเติม UDR
  • เพิ่มมูลค่าผลตอบแทน : ด้วยโบนัสสำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 4
  • บริหารจัดการง่าย : ปรับเปลี่ยนความคุ้มครองได้ตามความต้องการในแต่ละช่วงชีวิต/หยุดพักชำระเบี้ยได้โดยความคุ้มครองยังอยู่
  • สะสมความสุขได้มากขึ้น : สามารถเพิ่มมูลค่าทางการเงินด้วยเบี้ยประกันเพื่อการลงทุนเพิ่มเติมพิเศษตั้งแต่ปีที่ 1
  • คุ้มครองต่อเนื่อง 5 ปีแรก : การันตีความคุ้มครองต่อเนื่อง 5 ปีแรก แม้ว่ามูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะมีไม่เพียงพอ
  • วางแผนได้ดั่งใจ : โดยสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามเงื่อนไขสรรพากร

เงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นภายใต้กรมธรรม์

อายุที่รับประกันภัย
1 เดือน – 70 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย
ครบอายุ 85 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
ครบอายุ 85 ปี

งวดชำระเบี้ยประกันภัย
รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ
ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด
ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

การซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบ
สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติม udrได้

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
1. กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์
2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

ผลประโยชน์ทางภาษี
ค่าธรรมเนียมของกรมธรรม์ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

หมายเหตุ
ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง