แบบประกันบำนาญ (บำนาญเรดดี้)

“ พร้อมวันนี้ เพื่อชีวิตที่ดี ในวัยเกษียณ ”

เลือกแผนประกันที่เหมาะกับคุณ เพื่อรับความคุ้มครองประกันบำนาญ

แบบประกันบำนาญ (บำนาญเรดดี้)

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

คุณพร้อมแค่ไหน กับชีวิตวัยเกษียณ? แบบประกัน “บำนาญเรดดี้” จะเป็นอีกหนึ่งคำตอบที่ช่วยให้คุณวางแผนเกษียณอย่างเป็นแบบแผน ให้คุณรับเงินบำนาญทุกปีจนถึงอายุ 88 ปี เพราะความสุขของคุณสร้างได้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเกษียณ

รายละเอียดและผลประโยชน์ของความคุ้มครอง แบบประกันบำนาญ เรดดี้ 8

  • ชำระเบี้ยฯ สั้นเพียง 8 ปี
  • รับเงินบำนาญปีละ 18% ตั้งแต่อายุุ 60-88 ปี รวมเงินบำนาญตลอดสัญญา 522% (%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย)
  • เลือกรับเงินบำนาญได้ทั้งแบบรายปี หรือรายเดือน
  • สามารถเพิ่มเติมความคุ้มครองอื่นๆ เช่น สุขภาพ โรคร้ายแรง ค่าชดเชยรายได้ เป็นต้น
  • สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท

รายละเอียดและผลประโยชน์ของความคุ้มครอง แบบประกันบำนาญ เรดดี้ 60

  • ชำระเบี้ยฯ เบาๆ ถึงอายุ 60 ปี
  • รับเงินบำนาญตั้งแต่อายุุ 60-88 ปี สูงสุดปีละ 25% รวมเงินบำนาญตลอดสัญญา 565% (%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย)
  • เลือกรับเงินบำนาญได้ทั้งแบบรายปี หรือรายเดือน
  • สามารถเพิ่มเติมความคุ้มครองอื่นๆ เช่น สุขภาพ โรคร้ายแรง ค่าชดเชยรายได้ เป็นต้น
  • สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท

เงื่อนไขสำคัญที่ควรทราบ

กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง
1. กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น

2. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายในหนึ่งปี (1 ปี) นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แล้วแต่กรณี

3. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

ผลประโยชน์ทางภาษี
เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 172(ลดหย่อนสูงสุด 100,000 บาท) และฉบับที่ 194(ลดหย่‹อนสูงสุด 200,000 บาท)

หมายเหตุ
ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง