แผนประกันสุขภาพสำเร็จรูป Health Extra

“ แผนประกันสุขภาพ ที่ช่วยให้คุณพร้อมรับมือ ทุกเรื่องสุขภาพ ”

เลือกแผนประกันที่เหมาะกับคุณ เพื่อรับแผนประกันสุขภาพสำเร็จรูป

แผนประกันสุขภาพสำเร็จรูป Health Extra

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

แผนประกันที่จะมอบความอุ่นใจให้คุณ “พร้อมรับมือ” กับเรื่องสุขภาพสำหรับทุกวัยในครอบครัว เพราะไม่ว่าใครก็มีประกันสุขภาพได้

รายละเอียดและผลประโยชน์ของความคุ้มครอง

  • มีแผนความคุ้มครองให้เลือก 5 แผน ค่าห้องเริ่มต้นตั้งแต่ 1,200 บาท สูงสุดถึง 6,200 บาทต่อวัน
  • ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ผ่าตัดและอุบัติเหตุ สูงสุด 1,100,000 บาท ต่อครั้ง (ตามแผนที่เลือก)
  • คุ้มครองค่ารักษาฯ ส่วนเกินสิทธิ สูงสุดอีก 70% ของค่ารักษาพยาบาล และค่าแพทย์ผ่าตัด
  • ดูแลต่อเนื่องหลังออกจากโรงพยาบาลกรณีรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในและต้องนัดแพทย์ติดตามอาการภายใน 30 วัน
  • เดินทางอุ่นใจ ด้วยค่ารักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉินในต่างประเทศ สูงสุด 90 วัน
  • สามารถเลือกเพิ่มเติมความคุ้มครองได้ทั้ง อุบัติเหตุ (AP),ค่าชดเชยรายวัน (MEB) และความคุ้มครองโรคร้ายแรง (DCI)
  • พิเศษ ส่วนลดเบี้ยประกันภัย 10% ในปีต่ออายุ หากไม่มีการเคลม 3 ปีกรมธรรม์ประกันภัยติดต่อกัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

อายุรับประกันภัย
1เดือน – 70 ปี

ระยะเวลาคุ้มครองสัญญาชีวิตหลัก
ครบอายุ 99 ปี

ระยะเวลาคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ
ถึงอายุ 90 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญาหลัก
50,000 บาท

การซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบ
สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ตามเงื่อนไขของแบบประกัน

ผลประโยชน์ทางภาษี
เบี้ยประกันชีวิต สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ สูงสุด 100,000 บาทต่อปี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เบี้ยประกันภัยสุขภาพ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

หมายเหตุ
ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง