แผนประกันสุขภาพสำเร็จรูป Health Ultra

“ แผนประกันสุขภาพ ที่พร้อมดูแลคุณแบบครบครัน ทุกเรื่องด้านสุขภาพ ”

เลือกแผนประกันที่เหมาะกับคุณ เพื่อรับแผนประกันสุขภาพสำเร็จรูป

แผนประกันสุขภาพสำเร็จรูป Health Ultra

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

แผนประกันเดียวที่ “พร้อมดูแลแบบครบครัน” ทุกเรื่องสุขภาพของคุณ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ง่าย ด้วยความคุ้มครองแบบจัดเต็ม

รายละเอียดและผลประโยชน์ของความคุ้มครอง

  • มีแผนความคุ้มครองให้เลือก 6 แผน ด้วยวงเงินความคุ้มครอง ตั้งแต่ 3-100 ล้านบาทต่อปี
  • ครอบคลุมค่าผ่าตัด ค่าล้างไต การรักษาโรคมะเร็งทั้ง เคมีบำบัด และการรักษามะเร็งแบบ Targeted Therapy
  • เหนือกว่าด้วยการรักษาและการป้องกัน โดยแพทย์ทางเลือก การรักษาด้านสุขภาพจิต การตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีน
  • ดูแลว่าที่คุณแม่ ด้วยแผนความคุ้มครอง ที่มอบผลประโยชน์เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และคลอดบุตร
  • เดินทางอุ่นใจ ด้วยค่ารักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉินในต่างประเทศ สูงสุด 90 วัน นับตั้งแต่วันเดินทาง
  • สามารถเลือกเพิ่มเติมความคุ้มครองได้ทั้ง อุบัติเหตุ (AP),ค่าชดเชยรายวัน (MEB)และความคุ้มครองโรคร้ายแรง (DCI)
  • พิเศษ ส่วนลดเบี้ยประกันภัย 10% ในปีต่ออายุ หากไม่มีการเคลม 3 รอบปีกรมธรรม์ประกันภัยติดต่อกัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

อายุรับประกันภัย
6 ปี – 80 ปี

ระยะเวลาคุ้มครองสัญญาชีวิตหลัก
ครบอายุ 99 ปี

ระยะเวลาคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ
ถึงอายุ 90 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญาหลัก
50,000 บาท

การซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบ
สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ตามเงื่อนไขของแบบประกัน

ผลประโยชน์ทางภาษี
เบี้ยประกันชีวิต สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ สูงสุด 100,000 บาทต่อปี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เบี้ยประกันภัยสุขภาพ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

หมายเหตุ
ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง